Årshjul 2024

Vær oppmerksom på endringer – følg med på vår Facebook-side!

Januar8.januar
8.-15.januar
19.januar
20.00
 
20.00
Styremøte
Legolandsby
Januar-quiz
Februar5.februar18.00Styremøte
Mars15.mars
16.mars
20.mars
27.mars
20.00
20.00
20.00
22.00
Revy
Revy
Revy
Påskefest (18-årsgrense)
April5.april
8.april
8.april
20.00
18.00
20.00
April-quiz
Styremøte
Årsmøte
Mai6.mai
11.mai
20.00
20.00
Styremøte
Eurovision-fest
Juni3.juni
7.juni
20.00
20.00
Styremøte
Juni-quiz
Juli   
August   
September2.september
6.september
29.september
20.00
20.00
12.00-14.00
Styremøte
September-quiz
Søndagskafé
Oktober4.oktober
7.oktober
19.00
20.00
Oktober-quiz
Styremøte
November1.november
4.november
19.00
20.00
November-quiz
Styremøte
Desember 2.desember
6.desember
28.desember
20.00
20.00
22.00
Styremøte
Desember-quiz
Romjulsfest (18-årsgrense)