Årsmøte 2024

Årsberetning for UL Nybrott 2023

Styret har i 2023 bestått av:

Leder: Caroline Hov Lauritzen

Nestleder: Sarah Skoglund

Kasserer: Jørgen Hov Lauritzen

Sekretær: Silje Linnea Bredal- Thorsen 

Styremedlemmer:  Ole Johnny Dahl, Andrea Mari Enevoldsen, Thomas Thomassen, Ida Marie Bårdsen, Arne Villadsen og Joakim Torgersen. 

Valgkomité: Marit Fleines, André Ellingsen og Gry Beate Jørgensen.

Revisor: Ivar Fredriksen. 

Medlemstall i laget per 31.12.23 : 119.

Det ble avholdt 11 styremøter i 2023. 

2023 var et år med mange planlagte arrangementer for UL Nybrott i lokalet. Noen arrangementer ble dessverre avlyst, av forskjellige årsaker. Påskefest, Eurovisionfest og romjulsfest var blant disse. Sandnesrevyens tre forestillinger gikk av stabelen i mars, med fullt hus på nesten samtlige forestillinger. Det ble blant annet arrangert bruktmarked med kafè både på våren og høsten. På senhøsten ble det arrangert to quiz-kvelder, med hyggelige tilbakemeldinger fra deltakere i ettertid. I tillegg har blitt avholdt arrangementer i regi av andre lag og foreninger, samt privatpersoner. Det er kjempeflott at mange får glede av lokalet vårt! 

Planlegging av renovering av kjøkkenet fortsatte i 2023. Det ble blant annet utformet forslag til plantegninger. Noe støtte er innvilget, og det har vært oppe til drøfting hvordan denne støtten skal brukes, i tillegg til midlene som allerede er anskaffet til formålet. Det er en møysommelig prosess, men med det sagt, så er det et mål at kjøkkenet skal være så funksjonelt og bra som mulig. 

Høsten 2023 fikk vi på plass flaggstanga utenfor lokalet, så nå er det klart til fremtidige høytidelige anledninger i og rundt lokalet. Det ble handlet inn nytt teknisk utstyr , som blant annet 10 «mygger» og et mixebord. Vi håper og tror at dette skal forbedre lydkvaliteten som knyttes til sceneaktivitet på huset. 

Vi søkte også i år momskompensasjon fra HATS (Hålolaland Amatørteaterselskap), som vi fikk innvilget.

I takt med prisendringer ellers i samfunnet, ble det vedtatt at det skulle gjøres endringer når det gjelder utleiepriser. Endringer som gjelder fra 2023: 

Inntektsgivende arrangement: fra 3000,- til 3500,-.

Leie medlem: fra 2000,- til 2500,-

Leie ikke-medlem: fra 2500,- til 3000,-

Leie av stoff til tak: fra 1000,- til 1250,-

Andre priser er uendret. 

Medlemskontigenten er uendret fra i fjor. 

Det rettes en stor takk til alle våre sponsorer, samarbeidspartnere og meldemmer i 2023! 

Takket være deres støtte og engasjement kan UL Nybrott leve videre, og være et samlingssted til glede for store og små i bygda vår. Takk for et fint år, 2023! 

Styret.