Årsberetning U.L Nybrott 2019

Årsmøte 25. mai 2020

Det ble avholdt Årsmøte mandag 25.mai 202. Det ble blant annet vedtatt nye vedtekter for U.L Nybrott samt nye utleie priser. Årsberetning for U.L Nybrott 2019 kan leses under.

 

Årsberetning for U.L. Nybrott 2019

 

Styret har i 2019 bestått av:

Leder: Caroline Hov Lauritzen

Nestleder: Arne Villadsen

Kasserer: Tove Lauritsen

Sekretær: Grethe Andreassen

Styremedlemmer: Thomas Thomassen, Therese Berg, Andrea Enevoldsen, Trude Lind, Ole Johnny Dahl og Oddvar Pedersen.

Valgkomité: Terje Lehn og Helge Larssen.

Revisor: Ivar Fredriksen.

Medlemstall i laget per 31.12.19: 77 stk.

Det ble avholdt 11 styremøter i 2019.

Oppgradering av hus og utstyr fortsatte også i 2019. Nytt lydutstyr ble kjøpt inn, og det ble i den forbindelse bygget nytt miksebordrom i garderobeområdet i gangen. Det er investert i nye bord og stoler til salen, samt kjøpt inn stoff til taket som leies ut. Styret takker Sparebanken Nord-Norge for støtten til innkjøp av lydustyr, og Nordlaks for støtten til innkjøp av bord og stoler. I tillegg til de som er nevnt, har vi ved flere anledning opplevd å få donasjoner til laget fra folk i bygda. Det setter vi stor pris på.

Huset er registrert som særskilt brannobjekt, og ihht gjeldende lovverk er det utarbeidet en oversikt over brannsikkerhetstiltak. Brannslukkingsapparat, brannvarslere og oppslag som viser rømningsveier er på plass. Gjennomgang og godkjenning i januar 2019 v/Nordnorsk brann – og sikkerhetsservice AS og Hadsel kommune. Kjøreregler for utleie av huset er gjort tilgjengelige på lagets hjemmeside, og henger lett synlig på kjøkkenet.

I 2019 ble det arrangert 4.juledagsfest, quiz, Familiekafe og Grand Prix-fest. I juni ble Hallartinden Max gjennomført i samarbeid med Stålbrott. Det ble en stor suksess. Revylaget satte opp revyen «Alle skal med, men ingen skal få» våren 2019, og høstet lovord for to utsolgte forestillinger. I høsthalvåret har det vært dugnadskvelder hver mandag.

Utleieprisene er ikke endret i 2019.

Styret takker alle medlemmer og støttespillere for innsatsen i komitearbeid gjennom 2019. Uten dere er det ikke mulig å drive UL Nybrott. Takk for et år med fortsatt utvikling og engasjement for bygda vår!

 

Styret