Årsmøte 2023

Årsmøte for U.L. Nybrott ble avholdt 27.mars i lokalet på Sandnes.

Årsberetning UL Nybrott 2022

Styret har i 2022 bestått av: 

Leder: Caroline Hov Lauritzen, nestleder: Christoffer Olsen, kasserer: Tove Lauritsen/Jørgen Hov Lauritzen, sekretær: Grethe Andreassen. Styremedlemmer: Thomas Thomassen, Andrea Enevoldsen, Arne Villadsen, Ole Jonny Dahl, Sarah Skoglund, Jørgen Hov Lauritzen og Joakim Torgersen. 

Valgkomité: Therese Berg og Trude Lind

Revisor: Ivar Fredriksen

Medlemstall i laget per 31.12.22: 67

Det har vært avholdt 9 styremøter i 2022. 

Planleggingen av oppgradering av kjøkkenet fortsatte også i år. Det ble kjøpt inn og supplert kaffeservise og vannglass, kjøpt inn sceneteppe og flaggstang til huset. 

I 2022 slapp restriksjonene etter covid19 taket, og det første store arrangementet var Sandnesrevyens tre forestillinger i mars. Det ble gjennomført quizkvelder i februar og april. I mai ble Melodi Grand Prix-festen avholdt, og gjenbruksmarkedet både på våren og høsten var populært. På høsten måtte flere arrangement avlyses av ulike årsaker; dette gjaldt også Julefesten 4.juledag. 

UL Nybrott er medlem i Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) og gjennom medlemskapet er det søkt om og mottatt momskompensasjon for innkjøp til laget. 

Lokalet har vært utleid til ulike arrangement gjennom året – både til lag og foreninger og til privatpersoner. Utleieprisene er uendret i 2022. 

Styret mistet ett av sine lengstsittende medlemmer i 2022. Tove Lauritzens minnestund ble holdt på lokalet.

Takk til alle våre sponsorer i 2022. 

Takk for et år med fortsatt utvikling og engasjement for bygda vår! 

Uten dere er det ikke mulig å drive UL Nybrott.

Styret