Årsmøte 2023

Innkalling til ÅRSMØTE i U.L. Nybrott

Dato: 27.mars 2023
Kl.: 20.00
Sted: Lokalet på Sandnes

Saksliste

1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll. 2. Godkjenning av stemmeberettigede.
3. Godkjenning av innkalling.
4. Godkjenning av saksliste.

5. Fremlegg av årsmelding v/sekretær Grethe Andreassen.
6. Fremlegg av regnskap 2022 v/kasserer Jørgen Hov Lauritsen. 7. Presentasjon av årshjul for 2023.
8. Fastsettelse av medlemskontingent (vedlegg 1).
9. Fastsettelse av utleiepriser (vedlegg 1).
10. Innkomne saker (frist: 13.mars 2022)

• Forslag til tillegg i vedtekt §3.5 (vedlegg 1) 11. Valg (vedlegg 2)

a. Representanter til styret og valg av leder. b. Revisor for regnskap.
c. Representanter til valgkomité.

Vel møtt!

Mvh
Styret i U.L. Nybrott styret@ulnybrott.com

page1image63660480 page1image63660672

Vedlegg 1

Medlemskontingent 2022:

Pris: 200,- per person (fylt 15 år)

Utleiepriser for U.L. Nybrott 2022:

page2image36184944

Inntektsgivende arrangement

(inkludert vask av gulv og toaletter)

page2image63695168

Pr. 2022 Pris: 3000,-

page2image63640448 page2image36186736

Ny pris 3500,-

page2image63471616

Privat arrangement (styremedlem) (ikke inkludert vask av gulv og toaletter)

page2image63472192

page2image63472576

Pris: gratis

page2image63473152

page2image63473536 page2image63473920

Gratis

page2image63474496 page2image63474880

Privat arrangement (medlem)

(inkludert vask av gulv og toaletter)

Pris: 2000,-

2500,-

page2image63475840

Privat arrangement (ikke medlem)

(inkludert vask av gulv og toaletter)

page2image63476416

page2image63476800

Pris: 2500,-

page2image63477376

page2image63477760 page2image63478144

3000,-

page2image63478720 page2image63479104

Kun kjøkken

page2image63479488

Pris pr. time: 200,- Pris pr. dag: 500,-

page2image63480064

page2image63480832 page2image63481216

Kun sal
+ vask av sal og toaletter

Pris pr. time: 200,- Pris vask: 500,-

page2image63659328

Leie av stoff til taket

page2image36697440

page2image63482176

Pris: 1000,-

page2image63482752

page2image63661440 page2image63661824 page2image63662400 page2image36697664

Forslag til tillegg i vedtekt §3.5:

§3.5. Styret skal fremlegge for årsmøtet: årsmelding, revidert regnskap, årshjul for det kommende året, kontingent og utleiepriser. Årsmøtet fastsetter de årlige prisene.

Vedlegg 2

Kandidater til styret 2023:

page3image36352704

Silje Bredal-Thorsen

page3image63665280 page3image63665664

Ny kandidat til styret

page3image36402304

Stiller til valg

page3image63667008

Ida Baardsen

page3image63667584 page3image63667968

Ny kandidat til styret

page3image63504960

Stiller til valg

page3image63505344

Thomas Thomassen

page3image63505920

page3image63506304 page3image63506688

På valg

page3image63507264 page3image63507648

page3image63492800

Stiller til gjenvalg

page3image63493376

Jørgen Hov Lauritsen

På valg

Stiller til gjenvalg

page3image63494336

Ole Johnny Dahl

page3image63494912

page3image63495296 page3image63495680

På valg

page3image63496256 page3image63496640

page3image63497024

Stiller til gjenvalg

page3image63497600

Caroline Hov Lauritzen

Ikke på valg

Sittende styremedlem

page3image63498560

Arne Magnus Villadsen

page3image63499136

page3image63499520 page3image63499904

Ikke på valg

page3image63500480 page3image63500864

page3image63501248

Sittende styremedlem

page3image63501824

Andrea Mari Enevoldsen

Ikke på valg

Sittende styremedlem

page3image63502784

Sarah Skoglund

page3image63503360 page3image63503744

Ikke på valg

page3image63520960

Sittende styremedlem

page3image63521344

Joakim Torgersen

page3image36289968

page3image63522496 page3image63522880

Ikke på valg

page3image63523456 page3image63523840

page3image63524224

Sittende styremedlem

page3image36290192

Revisor 2023:

Kandidater til valgkomite 2023:

page3image36286384

Ivar Fredriksen

page3image36287504

page3image63526528 page3image63526912

Nåværende revisor

page3image63527488 page3image63527872

page3image36287168

Stiller til gjenvalg

page3image36280000

page3image36228496

Marit Fleines

page3image63530368 page3image63530752

Ny kandidat

page3image36221296

Stiller til valg

page3image63532096

André Ellingsen

page3image63532672 page3image63533056

Ny kandidat

page3image63533824

Stiller til valg

page3image63534208

Gry Beate Jørgensen

page3image36673440

page3image63535360 page3image63535744

Ny kandidat

page3image63536320 page3image63536704

page3image63461376

Stiller til valg

page3image36643472