Årsmøte 2022

U.L. Nybrott inviterer til Årsmøte 21. mars 2022

Innkalling til ÅRSMØTE i U.L. Nybrott

 

Dato: 21.mars 2022

Kl.: 20.00

Sted: Lokalet på Sandnes

Saksliste

 1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll.
 2. Godkjenning av stemmeberettigede.
 3. Godkjenning av innkalling.
 4. Godkjenning av saksliste.
 5. Fremlegg av årsmelding v/sekretær Grethe Andreassen.
 6. Fremlegg av regnskap 2021 v/kasserer Tove Lauritsen.
 7. Presentasjon av årshjul for 2022.
 8. Fastsettelse av medlemskontingent (vedlegg 1).
 9. Fastsettelse av utleiepriser (vedlegg 1).
 10. Innkomne saker (frist: 7.mars 2022)
 11. Valg (vedlegg 2)
 12. Representanter til styret.
 13. Revisor for regnskap.
 14. Representanter til ny valgkomité.

Vel møtt!

Mvh

Styret i U.L. Nybrott

styret@ulnybrott.com

Vedlegg 1

Medlemskontingent 2021:

Pris: 200,- per person (fylt 15 år)

Vipps: 505067

Konto: 4560 22 04204