Årsmøte 2020

Kjære medlem av U.L. Nybrott!

Den 9.mars 2020 ble det avholdt årsmøte i U.L. Nybrott. På grunn av misforståelser ved utkjøring av innkalling var det flere medlemmer av laget som ikke fikk innkalling, noe vi beklager på det sterkeste. Styret valgte derfor å annullere årsmøtet som har vært og kalle inn til nytt årsmøte.

 

På grunn av corona-viruset har vi satt dato for årsmøtet senere enn normalt. Ny dato for årsmøtet er 25.mai 2020 (med forbehold om endringer).

 

Styret har i løpet av 2019 arbeidet med flere forslag for å modernisere vedtektene. Som et vedlegg til innkalling til årsmøtet, ligger forslag til nye vedtekter for laget. Vi håper du tar deg tid til å lese igjennom forslaget som skal stemmes over, og godkjennes, på årsmøtet 25.mai 2020. Ta gjerne med deg papirene når du kommer på årsmøtet.

 

Har du innspill til forslaget må det være styret i hende innen 11.mai 2020 på mail: styret@ulnybrott.com.

 

Les innkalling til årsmøte her

Les forslag til nye vedtekter her