Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Årsmøte for U.L Nybrott ble avholdt 27.september 2021 i lokalet på Sandnes. Det ble vedtatt noen endringer i utleiepriser og det ble gjort noen små endringer i vedtektene våre. Takk til Therese Berg som forlater sin post i styret for denne gang. Vi ønsker velkommen til vårt nye styremedlem Christoffer Olsen.

Valgkomitè for 2021/2022: Werner Hansen, Andrè Grøtta og Sindre Pettersen.

 

Årsberetning 2020

Styret har i 2020 bestått av:

Leder: Caroline Lauritzen, nestleder: Arne Villadsen, kasserer: Tove Lauritsen, sekretær: Grethe Andreassen. Styremedlemmer: Thomas Thomassen, Andrea Enevoldsen, Therese Berg, Ole Jonny Dahl, Trude Lind og Oddvar Pedersen.

Valgkomité: Sindre Pettersen, Gøran Jensen og Christoffer Olsen.

Revisor: Ivar Fredriksen

Medlemstall i laget per 31.12.20: 68

Det har vært avholdt 9 styremøter i 2020.

Oppgradering av huset fortsatte også i 2020. Arbeidet med utskifting av takplater og lyskilder i taket startet i 2020.

Grunnet covid-19 ble det ikke gjennomført noen av de planlagte arrangementene i lagets regi etter 12.mars da landet ble stengt ned. Det gledelige unntaket var revyen som gikk for fulle hus 21. og 22.februar.

Sandnesrevyen laget også en Corona-vennlig julekalender med 12 episoder som ble spilt inn rundt omkring i bygda. Midlene som kom inn på Vipps(kvips) skal brukes til nytt sceneteppe.

Styret har søkt om og fått innvilget kompensasjonsmidler fra staten for manglende inntekter grunnet avlyst arrangementer i 2020. UL Nybrott er medlem i Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) og gjennom medlemskapet er det søkt om og mottatt delvis momskompensasjon for innkjøp til laget.

Utleieprisene er endret i 2020.Endringen gjelder utleie til private arrangement hvor det legges til 500,- som fast pris for vask av sal og toaletter etter arrangement. Utleieprisen ble økt fra 1500,- til 2000,- Det er også mulig å leie salen på timebasis. Her legges det til et fast beløp på 500,- for vask av sal og toaletter.

Styret takker alle medlemmer og støttespillere for velvilje og støtte gjennom et spesielt år.  Uten dere er det ikke mulig å drive UL Nybrott. Takk for et år med fortsatt utvikling og engasjement for bygda vår!

Styret