Innkalling til ÅRSMØTE i U.L. Nybrott

Innkalling til ÅRSMØTE i U.L. Nybrott

Dato: Mandag 11.mars 2019

Kl.: 20.00

Sted: Lokalet på Sandnes

 

Saksliste

 1. Godkjenning av stemmeberettigede (medlemmer over 15 år, betalt kontingent 2019).
 2. Godkjenning av innkalling.
 3. Godkjenning av saksliste.
 4. Valg av møteleder, referent og 2 stk. til å underskrive protokoll.
 5. Fremlegg av årsmelding v/sekretær Grethe Andreassen.
 6. Fremlegg av regnskap 2018 v/kasserer Tove Alsaker Lauritsen.
 7. Informasjon om planer fremover (årshjul).
 8. Innkommende saker (frist: 4.mars 2019)
  1. Endring av vedtekter (styret ønsker å oppdatere/revidere vedtektene).
 9. Eventuelt.
 10. Valg av nytt styre v/valgkomité.
  1. Representanter til styre.
  2. Revisor for regnskap 2019.
  3. Valg av valgkomité 2020 (2 stk).

Enkel servering

VELKOMMEN!

Mvh

Styret i U.L. Nybrott