Dugnaden på lokalet på Sandnes er allerede i gang!

IMG_0483

Vi trenger fremdeles flere hender, og dersom du ønsker å bidra, kan du gjøre dette nesten når du vil!
Kjernetid for dugnad er hverdager kl 18.00-21.00, det er bare å møte opp!

Dersom du ønsker å bidra utenfor disse tidspunktene, kan dere kontakte Helge på tlf 95 47 51 36.

 

IMG_0484 IMG_0486 IMG_0487

Klikk på linken under for mer informasjon. Det er mye som skal gjøres, og du velger selv hva du ønsker å gjøre.

2016_05_24 Dugnadsmøte

Innkalling til Årsmøte for UL Nybrott

26 april kl 19.00 innkalles det til Årsmøte i ungdomslaget Nybrott. Møtet avholdes i lokalet.

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av referent og to til å underskrive protokoll.
  • Opplesing av årsmelding
  • Orientering om økonomi og eventuelt budsjett
  • Styrets sammensetting videre, valg.
  • Valg av valgkomite
  • Eventuelle innkomne saker / diskusjon.

Innkomne saker må være styret i hende senest 12.04.16.

Enkel kaffe og servering.

Vel møtt

Med vennlig hilsen Styret UL Nybrott, ved leder Kolbjørn H. Larssen