KULTURSØNDAG – Verdens Trekkspilldag – Søndag 6. mai

Søndag 6. mai er det Verdens Trekkspilldag og da får vi besøk av MELBU TREKKSPILLKLUBB!

Det blir åpen kafè med musikk og allsang fra kl. 19:00. Kanskje blir det servert noen anekdoter underveis.

Melbu trekkspillklubb ble startet i 2003 med formålet «spilleglede og sosialt samvær.» I så måte er det all grunn til å komme på Kultursøndagen i lokalet på Sandnes.

Etter mange år i øvingslokalet, er entusiasmen fortsatt til stede hos medlemmene. Den fine miksen mellom stemmeøvelser og ”buskspill” passer dem veldig bra.

«Vi ser ikke for oss et liv uten trekkspillmusikk og den gode latteren.»

I tillegg blir det markering av Verdens trekkspilldag. Denne ble første gang arrangert i 2009. Grunnen var markeringen av trekkspillets «fødselsdag» – 6. mai i 1829. Da ble instrumentet patentert i Wien i Østerrike.

 

Hjertelig velkommen i lokalet på Sandnes.

 

Hilsen oss i UL «Nybrott».

Innkalling til Årsmøte for UL Nybrott

26 april kl 19.00 innkalles det til Årsmøte i ungdomslaget Nybrott. Møtet avholdes i lokalet.

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av referent og to til å underskrive protokoll.
  • Opplesing av årsmelding
  • Orientering om økonomi og eventuelt budsjett
  • Styrets sammensetting videre, valg.
  • Valg av valgkomite
  • Eventuelle innkomne saker / diskusjon.

Innkomne saker må være styret i hende senest 12.04.16.

Enkel kaffe og servering.

Vel møtt

Med vennlig hilsen Styret UL Nybrott, ved leder Kolbjørn H. Larssen