Innkalling til årsmøte for «Ul Nybrott» 5. mars 2018 kl 2000

Innkalling til
Årsmøte for «Ul Nybrott»
Tid: 5. mars 2018 kl 2000.
Sted: Lokalet på Sandnes

SAKER
– Vanlige årsmøtesaker
– Pluss innkomne saker
Innkomne saker må være styret i hende senest: 27. februar 2018
– Orientering om planene videre

Servering.

VI ØNSKER DEG SOM MEDLEM!
Dette kan du gjøre ved å sende
kr. 200,- til konto: 4560 22 04204
Du kan også bruke VIPPS til Ul Nybrott. 505067

Hilsen STYRET i UL Nybrott