KULTURFREDAG med Distriktsmusikerne og Grethe Andreassen

Distriktsmusikerne presenterer Konsertserien YTTERST, fredag 17.november kl 19.00.
Helene Enochsson, fløyte
Synnøve Volden, cello
Pat Manwaring, piano
Grethe Andreasen presenterer sin dokumentarbok om Det internasjonale Nyksundprosjektet.
GRATIS inngang!
Salg av kaffe og kaker.
Loddsalg