Dugnaden fortsetter i uke 23 (6 – 10.juni)

Kjernetid: 18.00 – 21.00

Dersom du ønsker å bidra utenfor disse tidspunktene, kan du kontakte Helge Larssen for informasjon og nøkler på telefon 95 47 51 36!