Årsmøte 2022

U.L. Nybrott inviterer til Årsmøte 21. mars 2022

Innkalling til ÅRSMØTE i U.L. Nybrott

 

Dato: 21.mars 2022

Kl.: 20.00

Sted: Lokalet på Sandnes

Saksliste

 1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll.
 2. Godkjenning av stemmeberettigede.
 3. Godkjenning av innkalling.
 4. Godkjenning av saksliste.
 5. Fremlegg av årsmelding v/sekretær Grethe Andreassen.
 6. Fremlegg av regnskap 2021 v/kasserer Tove Lauritsen.
 7. Presentasjon av årshjul for 2022.
 8. Fastsettelse av medlemskontingent (vedlegg 1).
 9. Fastsettelse av utleiepriser (vedlegg 1).
 10. Innkomne saker (frist: 7.mars 2022)
 11. Valg (vedlegg 2)
 12. Representanter til styret.
 13. Revisor for regnskap.
 14. Representanter til ny valgkomité.

Vel møtt!

Mvh

Styret i U.L. Nybrott

styret@ulnybrott.com

Vedlegg 1

Medlemskontingent 2021:

Pris: 200,- per person (fylt 15 år)

Vipps: 505067

Konto: 4560 22 04204

NOVEMBERQUIZ

VELKOMMEN TIL NOVEMBERQUIZ

Vi åpner dørene for årets andre Quiz fredag 19.november kl.20.00 – 24.00.

Påmelding av lag til: styret@ulnybrott.com eller til: U.L.Nybrott Sandneslokalet på messenger.

Det blir servering av digge forfriskninger og knasende snacks…SKÅL!

Inngang: 100kr/pers

Maks 6. stk pr. lag.

!Flotte premier!

Arrangementet er sponset av Nordlaks

Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Årsmøte for U.L Nybrott ble avholdt 27.september 2021 i lokalet på Sandnes. Det ble vedtatt noen endringer i utleiepriser og det ble gjort noen små endringer i vedtektene våre. Takk til Therese Berg som forlater sin post i styret for denne gang. Vi ønsker velkommen til vårt nye styremedlem Christoffer Olsen.

Valgkomitè for 2021/2022: Werner Hansen, Andrè Grøtta og Sindre Pettersen.

 

Årsberetning 2020

Styret har i 2020 bestått av:

Leder: Caroline Lauritzen, nestleder: Arne Villadsen, kasserer: Tove Lauritsen, sekretær: Grethe Andreassen. Styremedlemmer: Thomas Thomassen, Andrea Enevoldsen, Therese Berg, Ole Jonny Dahl, Trude Lind og Oddvar Pedersen.

Valgkomité: Sindre Pettersen, Gøran Jensen og Christoffer Olsen.

Revisor: Ivar Fredriksen

Medlemstall i laget per 31.12.20: 68

Det har vært avholdt 9 styremøter i 2020.

Oppgradering av huset fortsatte også i 2020. Arbeidet med utskifting av takplater og lyskilder i taket startet i 2020.

Grunnet covid-19 ble det ikke gjennomført noen av de planlagte arrangementene i lagets regi etter 12.mars da landet ble stengt ned. Det gledelige unntaket var revyen som gikk for fulle hus 21. og 22.februar.

Sandnesrevyen laget også en Corona-vennlig julekalender med 12 episoder som ble spilt inn rundt omkring i bygda. Midlene som kom inn på Vipps(kvips) skal brukes til nytt sceneteppe.

Styret har søkt om og fått innvilget kompensasjonsmidler fra staten for manglende inntekter grunnet avlyst arrangementer i 2020. UL Nybrott er medlem i Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) og gjennom medlemskapet er det søkt om og mottatt delvis momskompensasjon for innkjøp til laget.

Utleieprisene er endret i 2020.Endringen gjelder utleie til private arrangement hvor det legges til 500,- som fast pris for vask av sal og toaletter etter arrangement. Utleieprisen ble økt fra 1500,- til 2000,- Det er også mulig å leie salen på timebasis. Her legges det til et fast beløp på 500,- for vask av sal og toaletter.

Styret takker alle medlemmer og støttespillere for velvilje og støtte gjennom et spesielt år.  Uten dere er det ikke mulig å drive UL Nybrott. Takk for et år med fortsatt utvikling og engasjement for bygda vår!

Styret

 

Loddsalg våren 2021

Det har vært lite aktivitet i Sandneslokalet det siste året, men styret i U.L Nybrott har vært aktive!

Vi har jobbet med dugnadsarbeid og framtidsplaner og nå sist med innsamling av premier til et vår-lotteri!

Støtt vårt arbeid gjennom og kjøpe lodd til 5 kr/pr lodd (eller 125 kr for èn side som det ble sagt på fjorårets revy!). Ring, sms eller bruk vipps til Tove Lauritsen på tlf: 99 74 54 35

For mer info, se vår facebook-side her

Liste over premier kommer snart.

Årsberetning U.L Nybrott 2019

Årsmøte 25. mai 2020

Det ble avholdt Årsmøte mandag 25.mai 202. Det ble blant annet vedtatt nye vedtekter for U.L Nybrott samt nye utleie priser. Årsberetning for U.L Nybrott 2019 kan leses under.

 

Årsberetning for U.L. Nybrott 2019

 

Styret har i 2019 bestått av:

Leder: Caroline Hov Lauritzen

Nestleder: Arne Villadsen

Kasserer: Tove Lauritsen

Sekretær: Grethe Andreassen

Styremedlemmer: Thomas Thomassen, Therese Berg, Andrea Enevoldsen, Trude Lind, Ole Johnny Dahl og Oddvar Pedersen.

Valgkomité: Terje Lehn og Helge Larssen.

Revisor: Ivar Fredriksen.

Medlemstall i laget per 31.12.19: 77 stk.

Det ble avholdt 11 styremøter i 2019.

Oppgradering av hus og utstyr fortsatte også i 2019. Nytt lydutstyr ble kjøpt inn, og det ble i den forbindelse bygget nytt miksebordrom i garderobeområdet i gangen. Det er investert i nye bord og stoler til salen, samt kjøpt inn stoff til taket som leies ut. Styret takker Sparebanken Nord-Norge for støtten til innkjøp av lydustyr, og Nordlaks for støtten til innkjøp av bord og stoler. I tillegg til de som er nevnt, har vi ved flere anledning opplevd å få donasjoner til laget fra folk i bygda. Det setter vi stor pris på.

Huset er registrert som særskilt brannobjekt, og ihht gjeldende lovverk er det utarbeidet en oversikt over brannsikkerhetstiltak. Brannslukkingsapparat, brannvarslere og oppslag som viser rømningsveier er på plass. Gjennomgang og godkjenning i januar 2019 v/Nordnorsk brann – og sikkerhetsservice AS og Hadsel kommune. Kjøreregler for utleie av huset er gjort tilgjengelige på lagets hjemmeside, og henger lett synlig på kjøkkenet.

I 2019 ble det arrangert 4.juledagsfest, quiz, Familiekafe og Grand Prix-fest. I juni ble Hallartinden Max gjennomført i samarbeid med Stålbrott. Det ble en stor suksess. Revylaget satte opp revyen «Alle skal med, men ingen skal få» våren 2019, og høstet lovord for to utsolgte forestillinger. I høsthalvåret har det vært dugnadskvelder hver mandag.

Utleieprisene er ikke endret i 2019.

Styret takker alle medlemmer og støttespillere for innsatsen i komitearbeid gjennom 2019. Uten dere er det ikke mulig å drive UL Nybrott. Takk for et år med fortsatt utvikling og engasjement for bygda vår!

 

Styret

Årsmøte 2020

Kjære medlem av U.L. Nybrott!

Den 9.mars 2020 ble det avholdt årsmøte i U.L. Nybrott. På grunn av misforståelser ved utkjøring av innkalling var det flere medlemmer av laget som ikke fikk innkalling, noe vi beklager på det sterkeste. Styret valgte derfor å annullere årsmøtet som har vært og kalle inn til nytt årsmøte.

 

På grunn av corona-viruset har vi satt dato for årsmøtet senere enn normalt. Ny dato for årsmøtet er 25.mai 2020 (med forbehold om endringer).

 

Styret har i løpet av 2019 arbeidet med flere forslag for å modernisere vedtektene. Som et vedlegg til innkalling til årsmøtet, ligger forslag til nye vedtekter for laget. Vi håper du tar deg tid til å lese igjennom forslaget som skal stemmes over, og godkjennes, på årsmøtet 25.mai 2020. Ta gjerne med deg papirene når du kommer på årsmøtet.

 

Har du innspill til forslaget må det være styret i hende innen 11.mai 2020 på mail: styret@ulnybrott.com.

 

Les innkalling til årsmøte her

Les forslag til nye vedtekter her

GRAND PRIX FEST PÅ LOKALET 18.MAI

VI FIERER MGP PÅ LOKALET 18.MAI

Det blir glitter og stas, quiz, deilig tapas på menyen, livesending på storskjem og flotte premier!

Påmelding til tlf: 975 19 307

Inngangsbilletter: 200kr/pers

Dørene åpner kl. 19.00

Eurovision Quiz kl. 20.00

Aldersgrense 20 år

Kleskode: glitter og glam

Kun et begrenset antall plasser – første mann til mølla!

Velkommen!

 

Innkalling til ÅRSMØTE i U.L. Nybrott

Innkalling til ÅRSMØTE i U.L. Nybrott

Dato: Mandag 11.mars 2019

Kl.: 20.00

Sted: Lokalet på Sandnes

 

Saksliste

 1. Godkjenning av stemmeberettigede (medlemmer over 15 år, betalt kontingent 2019).
 2. Godkjenning av innkalling.
 3. Godkjenning av saksliste.
 4. Valg av møteleder, referent og 2 stk. til å underskrive protokoll.
 5. Fremlegg av årsmelding v/sekretær Grethe Andreassen.
 6. Fremlegg av regnskap 2018 v/kasserer Tove Alsaker Lauritsen.
 7. Informasjon om planer fremover (årshjul).
 8. Innkommende saker (frist: 4.mars 2019)
  1. Endring av vedtekter (styret ønsker å oppdatere/revidere vedtektene).
 9. Eventuelt.
 10. Valg av nytt styre v/valgkomité.
  1. Representanter til styre.
  2. Revisor for regnskap 2019.
  3. Valg av valgkomité 2020 (2 stk).

Enkel servering

VELKOMMEN!

Mvh

Styret i U.L. Nybrott