Bruktmarked og Kafè

Det arrangeres bruktmarked og kafe i lokalet på Sandnes førstkommende lørdag 30. september kl. 12.00.

Har du ting og tang stort eller smått du har lyst til å selge kan du leie deg et bord. Ta kontakt på styret@ulnybrott.com for å avtale nærmere.

Bord voksen: 100kr

Bord barn: gratis

I Kafèen selges deilige rundstykker, brus, kaker og kaffe.

Vel møtt!

Årsmøte 2023

Årsmøte for U.L. Nybrott ble avholdt 27.mars i lokalet på Sandnes.

Årsberetning UL Nybrott 2022

Styret har i 2022 bestått av: 

Leder: Caroline Hov Lauritzen, nestleder: Christoffer Olsen, kasserer: Tove Lauritsen/Jørgen Hov Lauritzen, sekretær: Grethe Andreassen. Styremedlemmer: Thomas Thomassen, Andrea Enevoldsen, Arne Villadsen, Ole Jonny Dahl, Sarah Skoglund, Jørgen Hov Lauritzen og Joakim Torgersen. 

Valgkomité: Therese Berg og Trude Lind

Revisor: Ivar Fredriksen

Medlemstall i laget per 31.12.22: 67

Det har vært avholdt 9 styremøter i 2022. 

Planleggingen av oppgradering av kjøkkenet fortsatte også i år. Det ble kjøpt inn og supplert kaffeservise og vannglass, kjøpt inn sceneteppe og flaggstang til huset. 

I 2022 slapp restriksjonene etter covid19 taket, og det første store arrangementet var Sandnesrevyens tre forestillinger i mars. Det ble gjennomført quizkvelder i februar og april. I mai ble Melodi Grand Prix-festen avholdt, og gjenbruksmarkedet både på våren og høsten var populært. På høsten måtte flere arrangement avlyses av ulike årsaker; dette gjaldt også Julefesten 4.juledag. 

UL Nybrott er medlem i Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) og gjennom medlemskapet er det søkt om og mottatt momskompensasjon for innkjøp til laget. 

Lokalet har vært utleid til ulike arrangement gjennom året – både til lag og foreninger og til privatpersoner. Utleieprisene er uendret i 2022. 

Styret mistet ett av sine lengstsittende medlemmer i 2022. Tove Lauritzens minnestund ble holdt på lokalet.

Takk til alle våre sponsorer i 2022. 

Takk for et år med fortsatt utvikling og engasjement for bygda vår! 

Uten dere er det ikke mulig å drive UL Nybrott.

Styret

Sandnesrevyen 2023 – På livet laus

Sandnesrevyen –  «På livet laus» går av stabelen fredag 17.mars kl.20.00 i lokalet på Sandnes.

Det planlegges to forestillinger til: lørdag 18.mars og onsdag 22.mars!

Dørene åpnes kl.19.00 og det blir servering.

 

Sandnesrevyen tar livet som det swinger seg!

En pirrende og kriminelt bra forestilling som river tak i lattermusklene!

*Velkommen på revy i lokalet på Sandnes*

Årsmøte 2023

Innkalling til ÅRSMØTE i U.L. Nybrott

Dato: 27.mars 2023
Kl.: 20.00
Sted: Lokalet på Sandnes

Saksliste

1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll. 2. Godkjenning av stemmeberettigede.
3. Godkjenning av innkalling.
4. Godkjenning av saksliste.

5. Fremlegg av årsmelding v/sekretær Grethe Andreassen.
6. Fremlegg av regnskap 2022 v/kasserer Jørgen Hov Lauritsen. 7. Presentasjon av årshjul for 2023.
8. Fastsettelse av medlemskontingent (vedlegg 1).
9. Fastsettelse av utleiepriser (vedlegg 1).
10. Innkomne saker (frist: 13.mars 2022)

• Forslag til tillegg i vedtekt §3.5 (vedlegg 1) 11. Valg (vedlegg 2)

a. Representanter til styret og valg av leder. b. Revisor for regnskap.
c. Representanter til valgkomité.

Vel møtt!

Mvh
Styret i U.L. Nybrott styret@ulnybrott.com

page1image63660480 page1image63660672

Vedlegg 1

Medlemskontingent 2022:

Pris: 200,- per person (fylt 15 år)

Utleiepriser for U.L. Nybrott 2022:

page2image36184944

Inntektsgivende arrangement

(inkludert vask av gulv og toaletter)

page2image63695168

Pr. 2022 Pris: 3000,-

page2image63640448 page2image36186736

Ny pris 3500,-

page2image63471616

Privat arrangement (styremedlem) (ikke inkludert vask av gulv og toaletter)

page2image63472192

page2image63472576

Pris: gratis

page2image63473152

page2image63473536 page2image63473920

Gratis

page2image63474496 page2image63474880

Privat arrangement (medlem)

(inkludert vask av gulv og toaletter)

Pris: 2000,-

2500,-

page2image63475840

Privat arrangement (ikke medlem)

(inkludert vask av gulv og toaletter)

page2image63476416

page2image63476800

Pris: 2500,-

page2image63477376

page2image63477760 page2image63478144

3000,-

page2image63478720 page2image63479104

Kun kjøkken

page2image63479488

Pris pr. time: 200,- Pris pr. dag: 500,-

page2image63480064

page2image63480832 page2image63481216

Kun sal
+ vask av sal og toaletter

Pris pr. time: 200,- Pris vask: 500,-

page2image63659328

Leie av stoff til taket

page2image36697440

page2image63482176

Pris: 1000,-

page2image63482752

page2image63661440 page2image63661824 page2image63662400 page2image36697664

Forslag til tillegg i vedtekt §3.5:

§3.5. Styret skal fremlegge for årsmøtet: årsmelding, revidert regnskap, årshjul for det kommende året, kontingent og utleiepriser. Årsmøtet fastsetter de årlige prisene.

Vedlegg 2

Kandidater til styret 2023:

page3image36352704

Silje Bredal-Thorsen

page3image63665280 page3image63665664

Ny kandidat til styret

page3image36402304

Stiller til valg

page3image63667008

Ida Baardsen

page3image63667584 page3image63667968

Ny kandidat til styret

page3image63504960

Stiller til valg

page3image63505344

Thomas Thomassen

page3image63505920

page3image63506304 page3image63506688

På valg

page3image63507264 page3image63507648

page3image63492800

Stiller til gjenvalg

page3image63493376

Jørgen Hov Lauritsen

På valg

Stiller til gjenvalg

page3image63494336

Ole Johnny Dahl

page3image63494912

page3image63495296 page3image63495680

På valg

page3image63496256 page3image63496640

page3image63497024

Stiller til gjenvalg

page3image63497600

Caroline Hov Lauritzen

Ikke på valg

Sittende styremedlem

page3image63498560

Arne Magnus Villadsen

page3image63499136

page3image63499520 page3image63499904

Ikke på valg

page3image63500480 page3image63500864

page3image63501248

Sittende styremedlem

page3image63501824

Andrea Mari Enevoldsen

Ikke på valg

Sittende styremedlem

page3image63502784

Sarah Skoglund

page3image63503360 page3image63503744

Ikke på valg

page3image63520960

Sittende styremedlem

page3image63521344

Joakim Torgersen

page3image36289968

page3image63522496 page3image63522880

Ikke på valg

page3image63523456 page3image63523840

page3image63524224

Sittende styremedlem

page3image36290192

Revisor 2023:

Kandidater til valgkomite 2023:

page3image36286384

Ivar Fredriksen

page3image36287504

page3image63526528 page3image63526912

Nåværende revisor

page3image63527488 page3image63527872

page3image36287168

Stiller til gjenvalg

page3image36280000

page3image36228496

Marit Fleines

page3image63530368 page3image63530752

Ny kandidat

page3image36221296

Stiller til valg

page3image63532096

André Ellingsen

page3image63532672 page3image63533056

Ny kandidat

page3image63533824

Stiller til valg

page3image63534208

Gry Beate Jørgensen

page3image36673440

page3image63535360 page3image63535744

Ny kandidat

page3image63536320 page3image63536704

page3image63461376

Stiller til valg

page3image36643472

Vinnere av Julelotteriet

Vi ønsker å takke alle som har støttet U.L. Nybrott gjennom kjøp av lodd i forbindelse med julelotteriet vårt!

Vinnere er trukket og er presentert på listen under. Det avtales individuelt hvordan premier skal overrekkes.

Gratulerer til alle våre vinnere og fortsatt god jul og godt nyttår!

 

Premier loddsalg U.L. Nybrott H22

 

1 Servantbatteri m/bytte Bademiljø 3500,- Heidi Knudsen og Walter (Børøya) BOK 5 – 621
2 Trykk (bilde) Tove Hov Jacobsen 3150,- Nathalie Pedersen Gjendahl (Herolf-huset, Sandnes) BOK 6 – 831
3 Trykk (bilde) Tove Hov Jacobsen 3150,- Victoria Jacobsen (Åsen) BOK 2 – 692
4 Overnatting for 2 personer Hotell Richard With 1500,- Berit Schultz (Sandnes) BOK 7 – 622
5 2 fribilletter konsert m/ Susanne Lundeng Hurtigrutens Hus 640,- Andrea Enevoldsen (Markmarka) BOK 5 – 750
6 Helsekontroll m/vaksine (hund/katt) Anicura Sortland 928,- Siri Haug (Holmsnes i Oddvar-huset) BOK 1 – 938
7 Leatherman og lommelykt   500,- Linn Iren Haug (Sandnes) BOK 9 – 305
8 Gavekort valgfri klipp (barn/dame/herre) Salong 2000   Frank Olsen (Rå) BOK 3 – 566
9 Valgfri konsertbillett 2023 Sortland Jazzfestival   Joakim Torgersen (Åsen) BOK 2 – 323
10 Etasjefat Stelton 500,- Jørgen Torgersen BOK 2 –289
11 Gavekort Dypp   Maiken Kjørstad Valen (Nesset) BOK 2 – 339
12 Gavekort Dypp   Karina Kristoffersen (Holmsnes) BOK 1 – 290
13 2 billetter til Langfredagsparty 2023 Rødbrygga   Lisbeth Haugan BOK 9 – 859
14 Circle K-koppen 2023 Circle K 349,- Tor-Gunnar Hansen (Sjyveien) BOK 7 – 951
15 Bok «Lengst i forne tider» Grethe Andreassen 349,- Mia Stensland Jørgensen BOK 10 769
16 Glasshjerte Galleri Uvær 320,- Jan Henry Jørgensen (Nesset) BOK 6 – 192
17 Champagneskål (4 stk)   300,- Kristine Olsen (Åsen hos Berg) BOK 4 – 817
18 Te og krus Bettys Tesalong 280,- Kristine Olsen (Åsen hos Berg) BOK 4 –801
19 2 fribilletter til kino Hurtigrutens Hus 200,- Victoria Jacobsen (Åsen) BOK 2 –685
20 Bits-sett Byggtorget 150,- Charles Johansen (Markmarka) BOK 5 – 252
21 Bits-sett Byggtorget 150,- Fred Olsen (Markmarka) BOK 7 -790
22 Hedda påleggsgaffel Hardanger Bestikk 149,- Hege Knutsen (Holmsnes) BOK 10-889
23 Hedda påleggsgaffel Hardanger Bestikk 149,- Sølvi Lauritsen (Rå) BOK 5 –333
24 Bok «Mitt Vesterålen» Hurtigrutens Hus   Tanja Bjerke BOK 6 –992
25 Lefse Jorids   Kjersti Karlsen (Markmarka) BOK 7 –745
26 Lefse Jorids   Aurora Øgård (Frøydis Lien, Rå) BOK 7 –189
27 Damprist Joseph Joseph   Frank Olsen (Rå) BOK 3 –923
28 Handduker og såpe     Berit Schultz (Holmsnes) BOK 7 – 608
29 Grytekluter Heidi Karlsen   Cecilie O. Kristiansen BOK 10 266
30 Grytekluter Heidi Karlsen   Berit og Edvard BOK 10 –96

 

 

AVLYST: 4.juledagsfest 2022!

Festen må dessverre avlyses pga. for få påmeldte og sykdom i komite!

U.L. Nybrott har gleden av å invitere til 4.juledagsfest etter to års pandemipause.

Kom sulten fordi det blir servering av deilig hjemmelaget fiskesuppe m/foccacia!

Det ryktes at Oddvar Pedersen med sin vante assistent skal arrangere quiz for festfolket og at det blir et gjensyn med Sandnesrevyen!

Utover kvelden byr BygdeBanden opp til dans med storslagen festmusikk og det blir trekning av gevinster fra det store loddsalget ungdomslaget har hatt nå før jul.

Laget har arrangert 4.juledagsfest to år på rad f.o.m 2018 med stor suksess! VI GJENTAR SUKSESSEN og ønsker alle bygdeværinger velkommen onsdag 28.12.2022 kl.19.30.

Pris: 450kr/pers

For påmelding ta kontakt med Grethe Andreassen på tlf: 915 55 647

eller på e-post: gandreassen25@gmail.com

Det er begrenset plasser, førstemann til mølla prinsippet gjelder.

Loddsalg – vinnere er trukket 28.12.2022

U.L. Nybrott sparer til oppgradering av kjøkkenet på lokalet. I forbindelse med dette har vi arrangert et loddsalg med trekning på julefesten 4. juledag.

Det koster 5 kr/lodd eller 125kr/side.

Ønsker du å kjøpe lodd kan det vippses til tlf: 97669216 – send gjerne en tekstmelding i forbindelse med dette.

Har du ikke vipps? Ikke fortvil, du kan bruke lagets kontonummer:

45602204204

Husk å merke overføring med «lodd» og ta kontakt på tlf: 97669216 med informasjon om navn og antall lodd som ønskes kjøpt.

Premier er beskrevet i bilde:

Årsmøte 2022

U.L. Nybrott inviterer til Årsmøte 21. mars 2022

Innkalling til ÅRSMØTE i U.L. Nybrott

 

Dato: 21.mars 2022

Kl.: 20.00

Sted: Lokalet på Sandnes

Saksliste

 1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll.
 2. Godkjenning av stemmeberettigede.
 3. Godkjenning av innkalling.
 4. Godkjenning av saksliste.
 5. Fremlegg av årsmelding v/sekretær Grethe Andreassen.
 6. Fremlegg av regnskap 2021 v/kasserer Tove Lauritsen.
 7. Presentasjon av årshjul for 2022.
 8. Fastsettelse av medlemskontingent (vedlegg 1).
 9. Fastsettelse av utleiepriser (vedlegg 1).
 10. Innkomne saker (frist: 7.mars 2022)
 11. Valg (vedlegg 2)
 12. Representanter til styret.
 13. Revisor for regnskap.
 14. Representanter til ny valgkomité.

Vel møtt!

Mvh

Styret i U.L. Nybrott

styret@ulnybrott.com

Vedlegg 1

Medlemskontingent 2021:

Pris: 200,- per person (fylt 15 år)

Vipps: 505067

Konto: 4560 22 04204

NOVEMBERQUIZ

VELKOMMEN TIL NOVEMBERQUIZ

Vi åpner dørene for årets andre Quiz fredag 19.november kl.20.00 – 24.00.

Påmelding av lag til: styret@ulnybrott.com eller til: U.L.Nybrott Sandneslokalet på messenger.

Det blir servering av digge forfriskninger og knasende snacks…SKÅL!

Inngang: 100kr/pers

Maks 6. stk pr. lag.

!Flotte premier!

Arrangementet er sponset av Nordlaks

Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Årsmøte for U.L Nybrott ble avholdt 27.september 2021 i lokalet på Sandnes. Det ble vedtatt noen endringer i utleiepriser og det ble gjort noen små endringer i vedtektene våre. Takk til Therese Berg som forlater sin post i styret for denne gang. Vi ønsker velkommen til vårt nye styremedlem Christoffer Olsen.

Valgkomitè for 2021/2022: Werner Hansen, Andrè Grøtta og Sindre Pettersen.

 

Årsberetning 2020

Styret har i 2020 bestått av:

Leder: Caroline Lauritzen, nestleder: Arne Villadsen, kasserer: Tove Lauritsen, sekretær: Grethe Andreassen. Styremedlemmer: Thomas Thomassen, Andrea Enevoldsen, Therese Berg, Ole Jonny Dahl, Trude Lind og Oddvar Pedersen.

Valgkomité: Sindre Pettersen, Gøran Jensen og Christoffer Olsen.

Revisor: Ivar Fredriksen

Medlemstall i laget per 31.12.20: 68

Det har vært avholdt 9 styremøter i 2020.

Oppgradering av huset fortsatte også i 2020. Arbeidet med utskifting av takplater og lyskilder i taket startet i 2020.

Grunnet covid-19 ble det ikke gjennomført noen av de planlagte arrangementene i lagets regi etter 12.mars da landet ble stengt ned. Det gledelige unntaket var revyen som gikk for fulle hus 21. og 22.februar.

Sandnesrevyen laget også en Corona-vennlig julekalender med 12 episoder som ble spilt inn rundt omkring i bygda. Midlene som kom inn på Vipps(kvips) skal brukes til nytt sceneteppe.

Styret har søkt om og fått innvilget kompensasjonsmidler fra staten for manglende inntekter grunnet avlyst arrangementer i 2020. UL Nybrott er medlem i Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) og gjennom medlemskapet er det søkt om og mottatt delvis momskompensasjon for innkjøp til laget.

Utleieprisene er endret i 2020.Endringen gjelder utleie til private arrangement hvor det legges til 500,- som fast pris for vask av sal og toaletter etter arrangement. Utleieprisen ble økt fra 1500,- til 2000,- Det er også mulig å leie salen på timebasis. Her legges det til et fast beløp på 500,- for vask av sal og toaletter.

Styret takker alle medlemmer og støttespillere for velvilje og støtte gjennom et spesielt år.  Uten dere er det ikke mulig å drive UL Nybrott. Takk for et år med fortsatt utvikling og engasjement for bygda vår!

Styret